Parteneri AGIR Timis

Universitatea Timisoara

Universitatea din Timisoara

Universitatea Politehnica Timişoara Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi.
În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVBT)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVBT)

În vara anului 2015, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVBT) a sărbătorit 70 de ani de existenţă.
În dezvoltarea sa, universitatea a parcurs un drum relativ lung şi nu întotdeauna uşor, trecând prin numeroase etape
Între 1990 - 2004, universitatea a înregistrat un reviriment puternic. în această perioadă s-au reamenajat şi modernizat majoritatea spaţiilor de învăţământ, căminele studenţeşti şi cantina, care au dobândit standarde europene.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este organul de specialitate judetean prin care ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura aplicarea in sectorul public si privat a strategiilor macroeconomice ale Guvernului, a programelor de dezvoltare calitativa si cantitativa a agriculturii si alimentatiei, utilizarea instrumentelor necesare infaptuirii comenzilor de stat si stimularii activitatii agentilor economici din acest domeniu.
Totodata raspunde de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata in vederea stimularii productiei agricole, in concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export, de implementarea programelor de dezvoltare rurala.